ISO 9001:2008
  ISO 22000 (HACCP)
  ISO 9000:2006
OHSAS 18001:2007   
  ISO 9000:2006
  OHSAS 18001:2007 
   ISO 14001:2004
  EN 13485 
  ISO 14004
  ISO 19011     
TS 16949
  ISO 9000:2006
  OHSAS 18001:2007   
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
  ISO 9004:2000 
 ISO 27001
ISO 14001:2004     
EN 13485
  ISO 14001:2004 
 ISO 19011
27001     
  ISO 9001:2008  
     TS 16949
   ISO 9001:2008
  ISO 14001:2004 
  ISO 14004:2005
    ISO 19011
  ISO 9001:2008
  ISO 22000 (HACCP)     
  TS 16949  
 Auditori pentru Sistemele de Management al Calitatii


Servicii de instruire a auditorilor de terta parte

Cursul de instruire a auditorilor de terta parte are durata de 40 ore si se desfasoara fie la sediul dvs fie la sediul AEROQ in perioada stabilita de comun acord.

Pentru fiecare cursant AEROQ asigura suportul de curs si facilitatile necesare.

AEROQ elibereaza fiecarui absolvent care intruneste punctajul minim stabilit pentru testarea finala, un certificat care confirma efectuarea cursului. In caz contrar se elibereaza un certificat de participare.

Lectorii AEROQ au calificari adecvate, cum ar fi: experienta pedagogica, cursuri de auditori in tara si in SUA, certificare RENA ca Auditor Sef, cel putin 800 de audituri de terta parte si experienta deosebita legata de sistemele de managament al calitatii.

Cursul este structurat in doua module:

Modulul 1

  Ziua 1:
 • Notiuni introductive.
 • Standarde si ghiduri in domeniul calitatii.
 • Prezentarea standardelor ISO 9001:2008 si ISO 9000:2006, cu exemplificari privind modul de interpretare de catre AEROQ, ca Organism de Certificare.
 • Prezentarea principalelor documente ale sistemului de management al calitatii (Manualul Calitatii, Procedurile Sistemului, Proceduri / Instructiuni de lucru, etc, -proiectare, elaborare, aplicare), avind ca referinta Ghidul 10013. Corelarea cu noile cerinte ale ISO 9001:2008.
 • Testare partiala.

  Ziua 2:
 • Prezentarea ISO 19011 (cu evidentierea etapelor unui audit).
 • Auditul calitatii - obiective, importanta, clasificare.
 • Roluri si responsabilitati.
 • Fazele auditului.
 • Planificarea si pregatirea auditului.
 • Efectuarea auditului.
 • Raportare si verificare.
 • Probleme care apar in timpul auditului.
 • Aspecte suplimentare privind auditarea.
 • Testare partiala.
Modulul 2
  Ziua 3
 • Audituri practice: interpretarea rolului de auditor sef si respectiv auditor in echipa de audit; interpretarea rolului de auditat.
 • Testare partiala.

  Ziua 4
 • Audituri practice: interpretarea rolului de auditor sef si respectiv auditor in echipa de audit; interpretarea rolului de auditat. (continuarea activitatilor din ziua 3).
 • TESTARE FINALA.
Pentru detalii suplimentare va rugam sa completati formularul anexat.(c) 2001-2009 AEROQ SA
Romania, Bucuresti, Str. Feleacu, nr. 14B, Sector 1, Cod Postal: 014186;
Cap. Soc. 99.519,90; CIF: RO 2785546; RC: J40/2904/1991
IBAN: RO46RNCB0082044172680001 BCR Unirea;
DIRECTOR GENERAL: Tel.: 004 0744634301, DIRECTOR EXECUTIV: Tel.: 004 0744301941,
Secretariat: Tel.: 004 0212323318/004 0745010108; Fax: 004 0212323417, e-mail: aeroq@mb.roknet.ro

  Cuprins
  > Prezentare
  > Echipa noastra
  > Servicii
  > Clienti
  > Stiri de presa
  > Sesizari
  > Forum on-line
  > Statistica
  > Legislatie
  > Documente
  > Cariera
  > Contact

  Linkuri utile
  > www.iso.org
  > www.renar.ro